Ako reklamovať tovar

Reklamovaný tovar je nutné zaslať vrátane popisu reklamovanej vady, kópie kúpneho dokladu a vašich kontaktných údajov.

 

Reklamačný formulár na stiahnutie tu.

 

Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby:

  • spôsobené bežným opotrebením,
  • vzniknuté nesprávnym používaním,
  • vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo údržbou,
  • spôsobené mechanickým poškodením tovaru,
  • spôsobené zásahom človeka či pôsobením inej sily.

Reklamovaný tovar zašlite na:
(priložte kópiu dokladu o nákupe spolu s vyplneným reklamačným formulárom)

All mountain sport s.r.o. - Sidas.cz
Husitská 344/63
130 00 Praha 3
Česká republika

Pri posielaní balíka Českou poštou/kuriérom zadajte tel. +420 731 492 022.

Vybavenie reklamácie

O vybavení reklamácie vás budeme informovať čo najskôr, najneskôr do 30 dní.

Tovar bude opravený a zaslaný na Vami uvedenú adresu. V prípade oprávnenej, neopraviteľnej závady bude zaslaný rovnaký nový výrobok alebo vrátená kúpna cena.

Tovar Vám bude zaslaný prostredníctvom dopravcu, ktorého ste si zvolili v pôvodnej objednávke, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, nemožno uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.