Golf je z pohľadu chodidiel jedinečná disciplína, to najmä pri ich špecifickom zaťažení v oblasti kĺbu palca nohy pri odpale, kedy dochádza k jeho značnému zaťaženiu v spojení s rotáciou. Preto sú ortopedicky tvarované vložky do golfovej obuvi od Sidasu v namáhaných oblastiach chodidla doplnené o tlmiace materiály, vďaka ktorým sa zaťaženie roznesie na väčšiu plochu. Golfové vložky Sidas majú tiež ortopedicky tvarovanú podporu pozdĺžnej klenby, aby noha zvládala lepšie kilometre, ktoré hráči na ihrisku nachodia.

Najnáročnejší hráči golfu majú možnosť si u špecialistov nechať vymodelovať golfové vložky Sidas Custom priamo na mieru.