Golf je z pohľadu chodidiel jedinečná disciplína, to najmä pri ich špecifickom zaťažení v oblasti kĺbu palca nohy pri odpale, kedy dochádza k jeho značnému zaťaženiu v spojení s rotáciou. Preto sú ortopedicky tvarované vložky do golfovej obuvi od Sidasu v namáhaných oblastiach chodidla doplnené o tlmiace materiály, vďaka ktorým sa zaťaženie roznesie na väčšiu plochu. Vložky do topánok na golf majú tiež ortopedicky tvarovanú podporu pozdĺžnej klenby, čím je docielená väčšia stabilita, istota a presnosť pri odpale i patovaní, a nohy tiež lepšie zvládajú kilometre, ktoré hráči na ihrisku nachodia.

Najnáročnejší hráči golfu majú možnosť si u špecialistov nechať vymodelovať golfové vložky Sidas Custom priamo na mieru.