Tri najdôležitejšie body na chodidle

Chodidlo je veľmi zložitý systém kostí, svalov a kĺbov. Existuje však spôsob, ako si ho predstaviť jednoducho – hovorí sa mu trojnožka chodidla (feet tripod). V Sidase to zatiaľ poznáme predovšetkým z lyžovania a tvarovania vložiek na mieru. Práve na usadenie nohy vložkou do správnej pozície je trojnožka jedným z dôležitých aspektov. Ultrabežke Jona Albona ale napadlo, že by ju šlo využiť aj pri behaní. Vymyslel tak koncept bežeckých ponožiek T-Free, teda takých, ktoré majú samostatné vrecko na palec. Prečo?

Akýkoľvek pohyb na chodidle vyvažuje spletitý svalový systém. Keď si ale stúpnete na tvrdú podložku, nedokážete väčšinou svalov izolovane hýbať, ale veľmi ľahko sa dá prenášať váhu medzi tromi bodmi - pätou, malíkovou hranou a palcom. Práve tieto tri body (päta, palcový metatarz a malíkový metatarz) tvoria stabilizačnú trojnožku, ktorá je základom rovnováhy celého tela. Trojnožka funguje keď stojíme, ideme, bežíme, lyžujeme... skrátka pri akomkoľvek pohybe na nohách. Uvedomiť si, či stojíme rovno, do značnej miery záleží na dôkladnom pochopení princípu trojnožky.

Ako poznám, či stojím rovno?

Vzpriamený stoj a chôdza sa odvíja od správnej pozície chodidiel. Tá by mala byť uvoľnená, akonáhle je niekde pri obyčajnom státí alebo chôdzi po rovine zatnutý sval (často v pozdĺžnej nožnej klenbe), je dobré dodať chodidlu oporu (klenbu podoprieť vložkou do topánok). Pokiaľ sa váha tela dobre rozloží na celé chodidlo, môže začať balansovanie. Skúste zavrieť oči, stúpnuť si rovno, a rýchlo zdvihnúť ruku. Čo robia vaše nohy, mení sa rozloženie váhy na chodidlách? Takmer určite. Telo automaticky s akoukoľvek zmenou pozície hľadá rovnováhu. Jedinú oporu má na zemi, teda chodidlo. A chodidlo sa môže oprieť práve o jeden z troch kontaktných bodov – pätu, palec alebo malíček.

Stoj uprostred chodidiel

Častý pokyn lyžiarskych inštruktorov, fyzioterapeutov alebo jogínov. Splniť ho by však znamenalo nechať si uprostred chodidla vyrásť nejaký hrboľ, alebo si treba stúpnuť na loptičku, potom by sme mohli stáť naozaj len na strede chodidiel. Tomuto pokynu je tak potrebné rozumieť skôr ako „stoj vyvážene na všetkých troch bodoch chodidla“, alebo „rozlož váhu na čo najväčšiu plochu chodidla“. To sa už dá splniť a má to pri pohybe veľký efekt. Preťažovanie jednej časti chodidla totiž často vedie k nesprávnemu postaveniu celého tela, príkladom je tvrdý dopad na pätu pri behu, ktorého dôsledkom vznikajú často únavové poranenia členka a kolena.

T-Free - voľnosť trojnožky

Jon Albon, svetový ultrabežec, si trojnožku na svojom chodidle dobre uvedomil. Pochopil, že potrebuje rozniesť aj pri behu váhu medzi týmito troma bodmi a že k tomu môže pomôcť separácia palca od ostatných prstov. Výsledkom sú bežecké ponožky Sidas T-Free (v predaji od leta 2024), ktoré palec usadzujú do voľnejšej tkaniny ako zvyšok prstov, a tak umožnia dávkovať odrazy aj dopady s väčšou presnosťou a rozložiť váhu na celú trojnožku aj pri tak špecifickom pohybe, ktorým sú vytrvalostné behy. V podaní Jona ide o perfektný príklad uvedomenia si potrieb vlastného tela a ich prevedenia do reality, čím dokáže prispieť k rýchlejšej regenerácii a dlhšej výdrži pri behu.