Starostlivosť o akumulátory Therm-ic

Základný postup, ako sa starať o batérie vyhrievaných rukavíc, ponožiek a vložky Therm-ic


Pred prvým použitím

Vaše nové vyhrievané oblečenie Therm-ic k Vám nejaký čas putovalo, preto je dobré pred prvým použitím vykonať „formátovanie“ batérií. Odporúčame doma pred prvým zimným výletom postup:

  1. Úplne dobite akumulátory
  2. Zapojte batérie do rukavíc/ponožiek/vložiek a spustite ohrev. Nechajte vyhrievanie zapnuté až do ich vybitia. V tejto fáze môžete otestovať, ako zariadenie funguje, ako sa ovláda a pod.
  3. Potom opäť batérie úplne nabite

Tento postup odporúčame použiť aj po letnom skladovaní batérií, najmä ak sa o ne nestaralo úplne v súlade s návodom na použitie (priložený pri produkte). V takom prípade môžete opakovať cykly nabitia/vybitia aj viackrát za sebou, najmä ak u jednej batérie svieti nabíjacia kontrolka na kábli už zeleno a u druhej dlhšiu dobu po nabití tej prvej stále svieti červeno (to značí, že čiastočne poklesla kapacita batérie, často nesprávnym dlhodobým skladovaním, po viacerých rokoch používania produktu môže dôjsť k prirodzenému poklesu kapacity – rovnako ako napr. u mobilného telefónu a pod.).

V priebehu zimnej sezóny

Po každom použití akumulátory nabite, aby boli pripravené na ďalšie použitie, a predovšetkým neboli skladované úplne vybité. Akumulátory sú tvorené lítium-iónovými článkami, môžete ich teda dobíjať kedykoľvek (nie je potrebné ich pred nabíjaním úplne vybiť). Pokiaľ je v priebehu zimy dlhšie oneskorenie medzi použitím vyhrievaného vybavenia, vždy batérie pred ďalším použitím dobite.

Skladovanie cez leto

Toto je zásadná časť starostlivosti o akumulátory, aby bolo docielené dlhodobo čo najlepšia kapacita (tá v priebehu rokov prirodzene pomaly klesá).

  1. Nikdy batérie pred dlhodobým skladovaním nenechávajte úplne vybité. Ani dlhodobé skladovanie úplne nabitých batérií nie je vhodné.
  2. Akumulátory by mali byť nabité na cca 50 % svojej kapacity (čas potrebný na nabitie na polovičnú kapacitu nájdete v Návode na použitie) a skladované najlepšie pri teplote v rozmedzí 5 až 20 °C.
  3. Batérie pri dlhodobom skladovaní odpojte od všetkého zariadenia – od nabíjacieho kábla, od ponožiek/rukavíc/vložiek.
  4. Proces nabitia na 50% opakujte raz za 6 mesiacov – teda raz za leto: úplne batérie nabite, nechajte zariadenie bežať do vybitia, opäť nabite do cca 50%

Podrobné informácie vyčítate v návode na použitie, ktorý nájdete u zakúpeného vyhrievaného tovaru Therm-ic.

Na výrobné vady batérií sa vzťahuje zákonná dvojročná záruka, životnosť batérií je uvedená v návode na použitie, spravidla zodpovedá minimálne šiestim mesiacom bežného používania. Po uvedenom počte cyklov môže dôjsť k poklesu kapacity.

Ak jeden z akumulátorov doslúži, je možné dokúpiť náhradný kus.

Nech Vám vyhrievané produkty Therm-ic dlhodobo slúžia aj v tých najchladnejších podmienkach.